შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია ორგანიზაციებს კონსულტაციებს უწევს სამუშაო გარემოს უსაფრთხეობის მიმართულებით, კერძოდ:

  • იძლევა რეკომენდაციებს ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი პრევენციული სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით
  • იძლევა რეკომენდაციებს ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების წესებისა და სხვა აუცილებელი დოკუმენტაციის მიღებასთან დაკავშირებით
  • დაინტერესებულ პირებს კონსულტაციეს უწევს საკანონმდებლო რეგულაციებთან დაკავშირებით
  • ახდენს ობიექტის მდგომარეობისა და რისკების შეფასებას, საჭიროების შემთხვევაში აუდიტის ჩატარების შესახებ რეკომენდაციის მიცემას
  • იძლევა რეკომენდაციებს ობიექტის სპეციალური საშუალებებით უზრუნველყოფის შესახებ
  • იძლევა რეკომენდაციებს ობიექტის პერსონალის გადამზადების შესახებ
  • იძლევა რეკომენდაციებს ობიექტზე უსაფრთხოების უფიცრის დამატების შესახებ

 

ასოციაცია, შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ონლაინ კონსულტაციებს. მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე consultant@oshe.ge 

საკითხებზე, რომელიც არ მოითხოვს ვრცელი დოკუმენტაციისა შესწავლას, კონსულტაცია უფასოა

(+995) 595 222 589

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11