ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებას, საფრთხეების იდენტიფიცირებასა და რისკების შეფასებას, კერძოდ:

 -  შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის მიზნით ობიექტის ინსპექტირება

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება და შესაბამის დოკუმენტის მომზადება

 -  შენიშვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება

 -  კანონმდებლობით სავალდებულო ღონისძიებების გეგმის შედგენა

 

აუდიტის ღირებულება დამოკიდებულია ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობაზე, საქმიანობის სპეციფიკაზე, ობიექტების მასშტაბზე და რაოდენობაზე.

 

ასოციაცია ორგანიზაციებს ასევე სთვაზობს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით სავალდებულო დოკუმენტაციის შექმნას, კერძოდ:

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება - 500 ლარიდან 1000 ლარამდე.

 -  შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება - 100 ლარიდან 200 ლარამდე.

 -  უსაფრთხოების წესების შემუშავება - 400 ლარიდან 1000 ლარამდე.

 -  შრომის უსაფრთხოების გეგმის შექმნა - 850 ლარიდან 2000 ლარამდე.

 -  სარეგისტრაციო ჟურნალების ფორმების შემუშავება - 100 ლარიდან 200 ლარამდე.

 

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია დოკუმენტების ტიპებზე, ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობასა და საქმიანობის სპეციფიკაზე. 

 

ასოციაცია ასევე გთავაზობთ ობიექტის ერთჯერად ინსპექტირებას და რეკომენდაციების შემუშავებას. დეტალებისა და ფასის სანახავად გადადით ბმულზე.

 

 

(+995) 595 222 589

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11