ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებას, რაც გულისხმობს:

 -  ობიექტის ინსპექტირებას;

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირებას და რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადებას;

 -  დეტალური შენიშვნებისა და მითითებების გაცემას;

 -  უსაფრთხოების ინსტრუქციების შემუშავებას;

 -  კანონმდებლობით სავალდებულო ღონისძიებების გეგმის შედგენას;

 -  მითითებების შესრულების შემდგომ საკონტროლო ინსპეტირებას.

 

აუდიტის ღირებულება დამოკიდებულია ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობაზე, საქმიანობის სპეციფიკაზე და ობიექტეის რაოდენობაზე.

 

საკონტაქტო ნომრები: 595 208 199;  595 222 589.

 

კანონმდებლობით სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების ცალკეული დოკუმენტაციის შემუშავების საორიენტაციო ფასები:

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება - 400 ლარიდან.

 -  შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება - 200 ლარიდან.

 -  უსაფრთხოების წესების/ინსტრუქციების შემუშავება - 400 ლარიდან 1200 ლარამდე.

 -  შრომის უსაფრთხოების გეგმის შექმნა - 800 ლარიდან.

 

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია დოკუმენტების ტიპებზე, ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობასა და საქმიანობის სპეციფიკაზე.

 

 

დამკვეთის მოთხოვნით, ასოციაციის დამოუკიდებელი ექსპერტი შრომის უსაფრთხოების დარგში, ატარებს ობიექტის შემოწმებას, რაც გულისხმობს:

 -  ობიექტის დათვალიერება და არსებული ვითარების შეფასება;

 -  რეკომენდაციების გაცემა;

 -  კანონმდებლობით სავალდებულოდ გასატარებელი ღონისძიებების გეგმის შედგენა.

 

მომსახურების საფასური - 350 ლარი (თბილისი, რუსთავი, ბათუმი), 450 ლარი (სხვა რეგიონები).

 

საკონტაქტო ნომრები: 595 208 199;  595 222 589.

 

 

(+995) 591 543846

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11