ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვასა და მართვას, რაც გულისხმობს:

  • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებით უზრუნველყოფას, მათ მონიტორინგსა და კონტროლს;
  • შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის შემუშავებას და დანერგვას;
  • კანონმდებლობით სავალდებულო ტრენინგების ჩატარებას. 

 

კანონმდებლობით სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის შემუშავების საორიენტაციო ფასები:

 -  შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და შრომის უსაფრთხოების წესების შემუშავება - 600 ლარიდან.

 -  რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება - 400 ლარიდან.

 -  შრომის უსაფრთხოების გეგმის შექმნა - 700 ლარიდან.

 

 

ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებას, რაც გულისხმობს:

 -  ობიექტის შემოწმებას;

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირებას და რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადებას;

 -  დეტალური შენიშვნებისა და მითითებების გაცემას;

 -  შრომის უსაფრთხოების სავალდებულო დოკუმენტაციის მოწესრიგებას/შექმნას;

 -  კანონმდებლობით სავალდებულო ღონისძიებების გეგმის შედგენას;

 -  მითითებებისა და რეკომენდაციების შესრულების შემდგომ შემოწმებას.

 

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია, საქმიანობის სპეციფიკაზე, ობიექტებისა და დასაქმებულების რაოდენობაზე.

 

საკონტაქტო ნომრები: 599 18 00 20;  593 78 69 54.

(+995) 593 564488

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11