ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებას, რაც გულისხმობს:

 -  ობიექტის შემოწმებას;

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირებას და რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადებას;

 -  დეტალური შენიშვნებისა და მითითებების გაცემას;

 -  შრომის უსაფრთხოების სავალდებულო დოკუმენტაციის მოწესრიგებას/შექმნას;

 -  კანონმდებლობით სავალდებულო ღონისძიებების გეგმის შედგენას;

 -  მითითებებისა და რეკომენდაციების შესრულების შემდგომ შემოწმებას.

 

აუდიტის ღირებულება დამოკიდებულია ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობაზე, საქმიანობის სპეციფიკაზე და ობიექტეის რაოდენობაზე.

 

საკონტაქტო ნომრები: 599 18 00 20;  595 20 81 99.

 

კანონმდებლობით სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების ცალკეული დოკუმენტაციის შემუშავების საორიენტაციო ფასები:

 -  შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და შრომის უსაფრთხოების წესების შემუშავება - 600 ლარიდან.

 -  რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება - 500 ლარიდან.

 

 -  შრომის უსაფრთხოების გეგმის შექმნა - 700 ლარიდან.

 

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ორგანიზაციაში ობიექტების, დასაქმებულთა რაოდენობასა და საქმიანობის სპეციფიკაზე.

 

დამკვეთის მოთხოვნით, ასოციაციის დამოუკიდებელი ექსპერტი შრომის უსაფრთხოების დარგში, ატარებს ობიექტის შემოწმებას, რაც გულისხმობს:

 -  ობიექტის დათვალიერება და არსებული ვითარების შეფასება;

 -  რეკომენდაციების გაცემა;

 -  კანონმდებლობით სავალდებულოდ გასატარებელი ღონისძიებების გეგმის შედგენა.

 

მომსახურების საფასური - 350 ლარი (თბილისი, რუსთავი, ბათუმი), 450 ლარი (სხვა რეგიონები).

 

საკონტაქტო ნომრები: 599 18 00 20; 595 20 81 99.  

 

 

(+995) 593 564488

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11