ასოციაცია ახორციელებს სამშენებლო ობიექტების ნებაყოფლობით ინსპექტირებას, კერძოდ:

 -  სამშენებლო ობიექტის ინსპექტორებას, რეკომენდაციებისა და შენიშვნების მომზადება

 -  კანონმდებლობით სავალდებულოდ გასატარებელი ღონისძიებების გეგმის მომზადება

 

მომსახურების საფასური - 350 ლარი (თბილისი, რუსთავი, ბათუმი), 450 ლარი (სხვა რეგიონები).

 

საკონტაქტო ნომრები: 595 208 199;  595 222 589.

 

 

ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებას, საფრთხეების იდენტიფიცირებასა და რისკების შეფასებას და კანონმდებლობით სავალდებულო დოკუმენტაციის შემუშავებას, კერძოდ:

 -  შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის მიზნით ობიექტის ინსპექტირება

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება და შესაბამის დოკუმენტის მომზადება

 -  დეტალური შენიშვნების მომზადება

 -  კანონმდებლობით სავალდებულო ღონისძიებების გეგმის შედგენა

 

აუდიტის ღირებულება დამოკიდებულია ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობაზე, საქმიანობის სპეციფიკაზე, ობიექტების მასშტაბზე და რაოდენობაზე.

 

კანონმდებლობით სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შექმნის საორიენტაციო ფასები:

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება - 500 ლარიდან 1000 ლარამდე.

 -  შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება - 100 ლარიდან 200 ლარამდე.

 -  უსაფრთხოების წესების/ინსტრუქციების შემუშავება - 500 ლარიდან 1000 ლარამდე.

 -  შრომის უსაფრთხოების გეგმის შექმნა - 850 ლარიდან 2000 ლარამდე.

 

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია დოკუმენტების ტიპებზე, ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობასა და საქმიანობის სპეციფიკაზე.

 

საკონტაქტო ნომრები: 595 208 199;  595 222 589.

 

ასოციაცია ასევე გთავაზობთ ობიექტის ერთჯერად ინსპექტირებას და რეკომენდაციების შემუშავებას. დეტალებისა და ფასის სანახავად გადადით ბმულზე.

 

 

(+995) 595 222 589

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11