ვის შეუძლია საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთლობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციაში გაწევრიანება?

 

ასოციაციაში გაწევრიანება შეუძლია ფიზიკურ და იურუდიულ პირებს, რომლებიც აცნობიერებენ შრომის უსაფრთხოების მნიშვნელობას და იზიარებენ საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთლობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის პრინციპებს.

 

რას ნიშნავს ასოციაციის წევრობა?

 

წევრები ჩართულები არიან ასოციაციის საქმიანობაში, რომელიც დაკავშირებულია ორგანიზაციებში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნასა და გაუმჯობესებასთან, თანამედროვე სტანდარტების დანერგვასთან, საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებასთან.

 

ასოციაციის წევრები სარგებლობენ:

  • ექსპერტების უფასო კონსულტაციები;
  • სამართლებრივი მხარდაჭერა/ადვოკატირება;
  • შრომის უსაფრთხოების სფეროში საკონონმდებლო ცვლილებების და ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ ინფორმირება.

 

წევრები სარგებლობენ ფასდაკლებით ასოციაციის სერვისებზე, კერძოდ:

  • ობიექტის აუდიტის და ინსპექტირების ჩატარება - 20% ფასდაკლება;
  • შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის, რისკების შეფასების, შრომის უსაფრთხოების გეგმის, ინსტრუქციების და სხვა აუცილებელი დოკუმენტაციის მომზადება - 30% ფასდაკლება.

 

 

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთლობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციაში გაწევრიანების განაცხადის გასაკეთებლად, შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა. 

(+995) 595 222 589

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11