სამშენებლო სფეროს შრომის უსაფრთხოების უფიცერთა მომზადების ტრენინგი

 • 24 Apr, 2017

მ.წ. 8 მაისიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების ტრენინგი. ტრენინგი შემუშავებულია კავ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების უფიცერთა საბაზისო მომზადების ტრენინგი

 • 24 Apr, 2017

მ.წ. 7 ივნისიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების ოფიცერთა მომზადების II ფაზა. ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 9 Sep, 2017

მ.წ. 18 სექტემბრიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების III ფაზა. ტრენინგი შემუშავებულია კავ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 11 Dec, 2017

2018 წლის 29 იანვრიდან  იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი 

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 11 Feb, 2018

2018 წლის 1 მარტიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი პროგრამის V

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 11 Apr, 2018

2018 წლის 23 აპრილიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უ

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 3 May, 2018

2018 წლის 28 მაისს იწყება ტრენინგი - "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება". ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 20 May, 2018

2018 წლის 4 ივნისს იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უსაფრთხოებ

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობისა და შრომის უსაფრთხოების ტრენინგები

 • 2 Aug, 2018

2018 წლის 23 აგვისტოს იწყება ტრენინგები - "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება" და "შრომის უსაფრთხოება" სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების რეგულაციები და დოკუმენტაცია

 • 2 Aug, 2018

ტრენინგის "შრომის უსაფრთხოების რეგულაციები და დოკუმენტაცია" მიზანია, მსმსენელები გაეცნონ შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალ რეგულაციებს, სამუშაო სივრ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი

 • 3 Oct, 2018

2018 წლის 22 ოქტობრიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 29 Dec, 2018

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მოთხოვნებისა 

დაწვრილებით

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 29 Dec, 2018

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N41 დადგენილებით გათვალისწინებულ სტანდარტებს

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

 • 25 Jan, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 27 Feb, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მოთხოვნებისა 

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

 • 4 Mar, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

მემორანდუმის გაფორმება

 • 23 Apr, 2017

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციას, კავკასიის უნივერსიტეტსა და წამყვან სამშენებლო კომპანიებს შორის მიღწეულ

დაწვრილებით

ამოქმედდა "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები"

 • 6 Mar, 2017

2017 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წელს დამტკიცებული N41 დადგენილება - "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“. აქა

დაწვრილებით

ერთობლივი ტრენინგების დაწყების შესახებ მემორანდუმის გაფორმება

 • 24 May, 2017

28 აპრილს, საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციციამ და კავკასიის უნივერსიტეტმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

დაწვრილებით

დასრულდა ტრენინგი "შრომის უსაფრთხოება, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა".

 • 11 Jul, 2017

კავკასიის უნივერსიტეტში დასრულდა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივ

დაწვრილებით

დასრულდა შრომის უსაფრთხოების ტრენინგის II ფაზა

 • 29 Aug, 2017

კავკასიის უნივერსიტეტში დასრულდა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგის პრაქტიკები

 • 29 Aug, 2017

შრომის უსაფრთხოების კურსდამთავრეულები პრაქტიკულ სწავლებაზე იმყოფებოდნენ სამშენებლო კომპანიაში, შეაფასეს საფრთხეები და განსაზღვრეს უმოკლესი გზა რისკ

დაწვრილებით

მიმართვა საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას

 • 23 Feb, 2018

სამშენებლო ობიექტებზე ბოლო წლებში იმატა ინციდენტებმა და ფატალურმა შემთხვევებმა. არსებული მდგომარეობა ცხადყოფს, რომ აუც

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ახალი რეგულაციები

 • 3 May, 2018

2018 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებული "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ

დაწვრილებით

ამოქმედდა "სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი"

 • 3 Oct, 2018

2018 წლის 14 სექტემბრიდან ამოქმედდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-1

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი

 • 3 Oct, 2018

2018 წლის 15 ოქტობრიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების პროგრამის დასრულება

 • 20 Oct, 2018

2018 წლის 19 ოქტომბერს გაიმართა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების პროგრამის დასრულება

 • 23 Nov, 2018

2018 წლის 22 ნოემბერს დასრულდა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი

დაწვრილებით

"შრომის უსაფრთხოების შესახებ" ორგანული კანონპროექტის II მოსმენით მიღება

 • 29 Dec, 2018

2018 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მე-2 მოსმენით მიიღო "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" ორგანული კანონის პროექტი. იცვლება კანონის სტატუსი

დაწვრილებით

ახალი "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" ორგანული კანონის მიღება

 • 5 Mar, 2019

საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის 19 თებერვალს მიიღო "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" ახალი ორგანული კანონი. აქამდე მოქმედი 2018 წლის 7 მარტს მიღებული

დაწვრილებით