შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 11 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე თბილისში.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 11 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე თბილისში.

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

  • 11 Oct, 2019

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებულ „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 4 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე თბილისში.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის სისტემის მართვა

  • 24 Sep, 2019

  შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის სისტემის მართვა    ტრენინგის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ შექმნან შრომის უსაფრ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში

  • 24 Sep, 2019

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში- კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები სურსათის წარმოების სპეციფიკის გათვალისწინებით.   

დაწვრილებით