შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში.

  • 24 Sep, 2019

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში- კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები სამედიცინო სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინებით.   

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმი

  • 21 Sep, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე ბათუმში.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ქუთაისი

  • 20 Sep, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე ქუთაისში.

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

  • 14 Sep, 2019

  ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებულ „სიმაღლეზე მუშაობის უს

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 14 Sep, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე თბილისში.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება აგრარულ საქმიანობაში

  • 18 Aug, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE Georgia) გთავაზობთ ტრენინგს „შრომის უსაფრთხოება აგრარულ საქმიანობაში“.  

დაწვრილებით