შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 29 Dec, 2018

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N41 დადგენილებით გათვალისწინებულ სტანდარტებს. ტრენინგის გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 29 Dec, 2018

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მოთხოვნებისა  და საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი

  • 3 Oct, 2018

2018 წლის 22 ოქტობრიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი. &nbs

დაწვრილებით