სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება

  • 15 Apr, 2019

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებულ „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა გადამზადების კურსი

  • 11 Apr, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა გადამზადების კურსები განკუთვნილია პრაქტიკული გამოცდილების მქონე შრომის უსაფრთხოების მენეჯერებისა და ოფიცრებისთვის, მათ შორის აკრედიტებული სერტიფიკატის მოპოვებისათვი

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

  • 4 Mar, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე ბათუმში.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

  • 27 Feb, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მოთხოვნებისა  და საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

  • 25 Jan, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე ბათუმში.

დაწვრილებით

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 29 Dec, 2018

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N41 დადგენილებით გათვალისწინებულ სტანდარტებს. ტრენინგის გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კა

დაწვრილებით