შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 11 Feb, 2018

2018 წლის 1 მარტიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი პროგრამის V ფაზა - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 11 Dec, 2017

2018 წლის 29 იანვრიდან  იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი პროგრამის IV ფაზა - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 9 Sep, 2017

მ.წ. 18 სექტემბრიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების III ფაზა. ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს შრომის უსაფრთ

დაწვრილებით