შრომის უსაფრთხოების უფიცერთა საბაზისო მომზადების ტრენინგი

  • 24 Apr, 2017

მ.წ. 7 ივნისიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების ოფიცერთა მომზადების II ფაზა. ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯან

დაწვრილებით

სამშენებლო სფეროს შრომის უსაფრთხოების უფიცერთა მომზადების ტრენინგი

  • 24 Apr, 2017

მ.წ. 8 მაისიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების ტრენინგი. ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს შრომის უსაფრთ

დაწვრილებით